Legal Notice AD/CA

Nota Legal

  1. Introducció

SEAT CUPRA, S.A.U. (En endavant, "SEAT CUPRA") és una entitat espanyola domiciliada a Martorell (Barcelona), Autovia A-2, km. 585, proveïda de número d'identificació fiscal (CIF) A-62.390.653, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43621 General, foli 205, full número B-223.602 i el correu electrònic de contacte és cupra-responde@cupraofficial.es

SEAT CUPRA és titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el Portal Web "CUPRA OFFICIAL" (en endavant, el "Portal Web" o la "Web").

Les presents condicions d'ús (en endavant, les "Condicions d'Ús") regulen l'accés i ús del Web per part dels seus Usuaris (en endavant, els "Usuaris") i seran complementades amb qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat , servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l'ús de la web o inclosos en la mateixa.

L'Usuari reconeix i accepta voluntària i expressament que l'ús del Portal Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat en tot moment.

2. Objecte i abast

L'objecte de la web és promoure als Usuaris els béns i serveis oferts per SEAT CUPRA i proporcionar informació rellevant sobre les característiques dels vehicles de la marca CUPRA.

Per a l'ús de les funcionalitats que ofereix el portal web, es requereix iniciar sessió o registrar-se. Per iniciar sessió, els Usuaris necessiten un compte d'usuari. Si els usuaris ja el tenen, poden iniciar sessió amb les seves dades d'accés. Altrament, els usuaris han de registrar nous usuaris al portal web.

En aquest sentit, SEAT CUPRA concedeix als Usuaris una llicència no exclusiva, no subllicenciable, intransferible per a l'ús del Portal Web, funcionalitats, contingut i altres característiques disponibles en aquest Portal Web, que estarà subjecte a la resta dels termes establerts en els presents termes d'ús, així com a qualsevol altre terme d'ús i legislació aplicable.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la informació, textos, dades, gràfics, dissenys, programari, marques i altres continguts del Portal Web són propietat de SEAT CUPRA i / o dels seus llicenciants. Per tant, queda prohibida la seva utilització, reproducció, transmissió, transformació, distribució, o explotació de qualsevol manera per part de l'Usuari, excepte com part del servei en el qual es troba integrat el Portal Web i amb fins exclusivament privats.

Quan s'usa el Portal Web, l'Usuari tampoc podrà descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa sobre el mateix. Així mateix, l'Usuari haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la web.

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització de la web no suposa la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets sobre el Portal Web; així com tampoc constitueix cap autorització per a la creació de desenvolupaments derivats del Web, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix als usuaris per al seu ús del web en els termes aquí previstos.

L'Usuari reconeix a SEAT CUPRA un dret d'ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que no siguin de caràcter personal, especialment les dades tècniques, o aquells dades la referència personal hagi estat suprimida (anònims).

4. Modificacions en les condicions d'ús i abast dels serveis del Portal Web

SEAT CUPRA es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d'Ús en qualsevol moment. L'Usuari serà informat expressament, en un termini raonable, sobre qualsevol canvi en les condicions d'ús del web. En aquest sentit, es recomana l'ús de l'última versió actualitzada de la Web on trobareu la versió vigent de les presents Condicions d'Ús.

Per a l'ús del web l'usuari haurà d'acceptar expressament les condicions d'ús que estiguin en vigor en cada moment i que la mateixa web us apareixerà en pantalla.

Així mateix, SEAT CUPRA es reserva el dret de modificar, ampliar o reduir l'abast dels serveis que comprèn la web, o de canviar les seves funcions en qualsevol moment. Això es deu, en particular, a el ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, que exigeix ​​a SEAT CUPRA adaptar periòdicament els continguts tècnics de la web.

L'ús del Portal Web, així com l'accés als serveis que ofereix el mateixa són gratuïts, per a ús personal i no comercial, excepte possibles funcionalitats addicionals. No obstant això, els serveis oferts a través del mateix poden implicar consum de dades. SEAT CUPRA no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet