Política de Privacitat AD/CA

Política de privacitat


Mitjançant la present política de privacitat, l'informem de la recopilació, tractament i us de les seves dades personals mitjançant l'us de la pàgina web www.cupraofficial.ad (en endavant "lloc web" o "CUPRA").


Qui és el Responsable del Tractament de les seves Dades?

 Identitat del responsable:

 SEAT, S.A., con CIF A-28049161

 Direcció:

 Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

 Correu:

 cupra-responde@cupraofficial.es

 Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO):

 dataprotection@seat.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que legitima el seu tractament?

Des de la marca CUPRA, de SEAT, SA (En endavant, "CUPRA"), vam tractar les dades personals que ens faciliti, així com tots aquells que siguin recollides a través de www.cupraofficial.ad i els que derivin de la seva relació amb nosaltres, amb les següents finalitats:

1. Contacte: gestionar les dades dels usuaris que contacten amb CUPRA mitjançant el formulari "Atenció a l'Client - Posa't en contacte amb nosaltres", que CUPRA posa a disposició de l'usuari. Així mateix, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que vostè ens faci arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina web; així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l'usuari via telefònica, electrònica, fins i tot per sms.

La base que legitima el present tractament és el consentiment exprés prestat a l'enviar la seva petició de contacte a través del formulari.

2. Keep em informed: mantenir-lo informat sobre els productes i serveis de SEAT, SA relacionats amb CUPRA tal com ens sol·licita a través de el formulari, inclòs l'enviament de publicitat relacionada amb productes i serveis de CUPRA (composició i preu de productes, descomptes, ofertes, promocions, sortejos, campanyes, informació corporativa, serveis relatius a al sector de automoció etc.).

La base que legitima el present tractament és el consentiment exprés prestat a l'enviar la seva petició d'informació a través del formulari.

3. Test drive: Gestió de la seva sol·licitud per a la prova d'un vehicle. En aquest sentit, tant SEAT com el concessionari que vostè hagi seleccionat, podran posar-se en contacte amb vostè via telefònica per concertar la cita. Aquest tractament està basat en el seu consentiment (a l'realitzar-nos directament la sol·licitud de voler provar un vehicle).

La base que legitima el present tractament és el consentiment exprés prestat a l'enviar la seva petició de realitzar un test drive a través del formulari.

4. Reserva anticipada "Pre-booking": Gestionar la seva petició de reserva de l'CUPRA ATECA Limited Edition. En el cas que no hi hagi vehicles disponibles, serà incorporat a la llista d'espera.

Perquè la mateixa pugui ser gestionada degudament, rebrà la corresponent informació sobre l'estat de la mateixa i, si es troba a la llista d'espera, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat disposem d'unitats disponibles. Així mateix, les seves dades podran ser tractades per atendre les seves peticions i resoldre incidències en relació al seu servei.

La base que legitima el present tractament és l'execució d'un contracte se com a tal les condicions generals de contractació.


Quines dades tractem?

En el marc de les funcionalitats i serveis oferts a través de la pàgina web www.cupraofficial.es, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, en CUPRA tractem les següents categories de dades personals:

Dades identificatives:

            - Nom i cognoms.

            - DNI.

            - Número de telèfon.

            - Correu electrònic.

            - Adreça Postal.

            - telèfon.

            - Dades d'el vehicle.

 Dades d'informació comercial:

            - Informació que vostè ens faciliti sobre les seves preferències, (per exemple, a títol enunciatiu, però no limitatiu: el tipus de vehicle i / o vehicles en els quals està interessat, tipus de motor, color, interior de el vehicle, equipament opcional i / o accessoris).


Per quant de temps conservarem les seves dades?

CUPRA conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir o bé fins que revoqui el seu consentiment per al tractament en concret. En el cas que les seves dades personals s'utilitzin per a diverses finalitats que ens obligués a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Així mateix, les seves dades personals seran conservades mentre vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos, així com durant el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

CUPRA comunicar les seves dades a tercers en compliment de les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

Per al servei del Pre-booking, es comunicaran les seves dades a VOLKSWAGEN BANK GMBH, Sucursal a Espanya per dur a terme aquells serveis de recepció, tinença i devolució dels imports ingressats pels sol·licitants d'un vehicle a través del servei de Pre-booking . La comunicació s'entén que té caràcter necessari per a la prestació de el servei que ofereix CUPRA.

Així mateix, CUPRA l'informa que en determinats supòsits com és la gestió de la prova d'un vehicle comportarà que les seves dades siguin comunicades a el concessionari de la nostra Xarxa Oficial i/o el Servei Oficial de Postvenda que vostè seleccioni, als únics efectes de gestionar i tramitar la seva sol·licitud.

D'altra banda, per poder prestar-li els serveis descrits, requerim de el suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers poden tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i pel nostre compte, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

Per acabar, informar-li que SEAT, SA contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de Salesforce.com, Inc., entitat domiciliada als Estats Units d'Amèrica, ostentant per a això la preceptiva autorització prèvia del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades .


Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercitar, com a titular de les dades, són els que s'indiquen a continuació:

 

Dret

Contingut

Canals d'Atenció

Accés

Podrà obtenir confirmació si CUPRA tracta les seves dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els fitxers de CUPRA.

Podrà  exercir aquests drets mitjançant solicitud escrita dirigida a SEAT, S.A, Divisió SEAT España - Departament d'Atención al Cliente, Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona o enviant un mail a cupra-responde@cupraofficial.es. *

 

*Per l'exercici dels seus drets haura d'adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat i indicant el dret que vol exercir. 

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquells que siguin incomplets.

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. CUPRA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació a el tractament de les seves dades en els següents supòsits:

 
  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament és il·lícit, Vostè s'oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan CUPRA no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s'hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

  • Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb CUPRA, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

Si considera que CUPRA no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.aepd.es.

L'exercici d'aquests drets és gratuït